Menu
title
Genoemd naar de eerste bibliothecaris van het in 1837 opgerichte Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.

Over de stichting

Stichting Cornelius Rudolphus Hermans is genoemd naar de eerste bibliothecaris van het in 1837 opgerichte Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.

Op 18 juni 2013 werden de statuten van de in 1989 opgerichte Stichting Brabants Foto Archief (BFA) gewijzigd, waarbij ook de naam en de doelstellingen werden aangepast.

De Stichting Cornelius Rudolphus Hermans fungeert voortaan als vriendenstichting van de Brabant-Collectie in Tilburg. De Brabant-Collectie werkte ook al intensief samen met de voorloper, de Stichting Brabants Foto Archief.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor het Brabants cultureel erfgoed zowel binnen als buiten de Provincie Noord-Brabant.
Daarnaast bevordert de stichting de belangen van de Brabant-Collectie bij het verwerven van collecties en bij het uitvoeren van projecten.

Het gaat dan om:

 • Onder de aandacht brengen van het werk van fotografen uit Brabant en fotografen die in Brabant werkzaam waren of zijn.
 • Het bijeenbrengen en onder de aandacht brengen van Brabantse historische films en die al dan niet na behandeling onderbrengen bij een representatieve Brabantse archiefinstelling en ze opnemen in de Brabant Cloud.
 • Het uitgeven van boeken en het organiseren van tentoonstellingen over het Brabants cultureel erfgoed.
 • Het ondersteunen van de Brabant-Collectie bij het bijeenbrengen, instandhouden, beheren, conserveren en toegankelijk maken van handschriften, boeken, tijdschriften, kaart- en prentmateriaal inclusief prentbriefkaarten en dergelijke, die betrekking hebben op de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant in de ruimste zin van het woord; dat is inclusief de geschiedenis van het Hertogdom Brabant
 • Samenwerken met erfgoedinstellingen en andere culturele organisaties, subsidiegevers, sponsoren en personen in en buiten de provincie, die zich bezig houden met of geïnteresseerd zijn in het Noord-Brabantse erfgoed.

De Stichting Cornelius Rudolphus Hermans is door de belastingdienst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 de ANBI-status toegekend. Dit houdt dit in, dat ze als instelling het algemeen belang dient. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting C.R. Hermans is tevens aangewezen als culturele ANBI. Voor een culturele ANBI geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Kijk voor meer informatie op de ANBI-pagina.

Bestuurssamenstelling

 • [vacature] – voorzitter
 • Mathieu J.P.W. Franssen- penningmeester
 • Drs. Jac. G.M. Biemans – secretaris
 • Dr. Cor G.W.P. van der Heijden – bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning, doch er kan wel een onkostenvergoeding worden vastgesteld.

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten (18 juni 2013) heeft de stichting als doel:
het bevorderen van de belangen van de Brabant-Collectie, door daarvoor fondsen – met name gelden – te verwerven en te beheren en hiervoor op gezette tijden, in overleg met de bibliothecaris Brabant-Collectie, bestemmingen te vinden. Verder wil de stichting de belangstelling voor het cultureel erfgoed in de provincie Noord-Brabant bevorderen.

Dit doet de stichting onder andere door:

 • Het onder de aandacht brengen van fotografen uit Brabant en fotografen die in Brabant werkzaam waren of zijn en
  Het ondersteunen van de Brabant-Collectie bij het bijeenbrengen, instandhouden, beheren, conserveren en toegankelijk maken van representatieve fotocollecties, meer in het bijzonder van representatieve collecties van Brabantse fotografen, waaronder Martien Coppens, Jan Bijnen, Noud Aartsen, Gaston Remery, Rees Diepen en Frans Kuit;
 • Het bijeenbrengen en onder de aandacht brengen van Brabantse historische films, en die zo mogelijk en al dan niet na behandeling onderbrengen bij een representatieve Brabantse archiefinstelling, en ze opnemen in de Film- en Fotobank Noord-Brabant;
 • Het ondersteunen van de Brabant-Collectie bij het bijeenbrengen, instandhouden, beheren, conserveren en toegankelijk maken van handschriften, boeken, tijdschriften, kaart- en prentmateriaal inclusief prentbriefkaarten, e.d., die betrekking hebben op de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant in de ruimste zin van het woord. Dat is inclusief de geschiedenis van het Hertogdom Brabant.